Kokouspaikka


Yritykset, yhdistykset ja yhteisöt järjestää talossa enintään yhden päiväajan kestäviä kokouksia, joihin sisältyy aina talon esittely (60 min). Keskustelevaan kokoukseen mahtuu mukavasti 15 henkilöä ja seminaariin tai symposiumiin enintään 25 henkilöä. Käytettävissä on videotykki ja esityskangas.

Kokouksien käytettävissä on talon käyntikerros (1. kerros). Kaksi ylempää kerrosta toimivat niiden aikanakin residenssitaiteilijan tai -tutkijan kotina ja työpaikkana.

Taloon on mahdollista tilata categing-palvelua.

Tiedustelut ja varaukset: info@lifeonaleaf.fi


Turun yliopisto ja Åbo Akademi

Life on a Leaf ry:llä on Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa sopimus, joka oikeuttaa niiden yksiköt, tutkimusryhmät ja –hankkeet järjestämään Lehtitalossa seminaareja, työpajoja, kokouksia, keskusteluja tai muita yhden päivän (päiväajan) tapahtumia ilman erillistä, käyttäjiltä perittävää korvausta. Tapahtumaan sisältyy aina Lehtitalon ja sen sisältämien teosten esittely (60 min).

Myös Turun yliopiston ja Åbo Akademin käyttäjiä pyydetään tekemään varaukset osoitteeseen info@lifeonaleaf.fi ja mainitsemaan niitä tehdessään, että kyseessä on TY:n tai ÅA:n henkilökunnan varaus.

Kahvi- ja ruokatarjoiluista, tilattavasta cateringistä ja siihen liittyvistä järjestelyistä, sekä niistä koituvista kustannuksista sovitaan erikseen.


Photo: Matti A. Kallio
Photo: Vesa Aaltonen