Kokouspaikka


Yritykset, yhdistykset ja yhteisöt voivat järjestää talossa päiväsaikaan kokouksia, joihin sisältyy aina talon esittely (60 min). Keskustelevaan kokoukseen mahtuu mukavasti 15 henkilöä ja seminaariin tai symposiumiin enintään 25 henkilöä. Käytettävissä on videotykki ja esityskangas.

Kokouksien käytettävissä on talon käyntikerros (1. kerros). Kaksi ylempää kerrosta toimivat kokoustenkin aikana residenssitaiteilijan tai -tutkijan kotina ja työpaikkana.

Taloon on mahdollista tilata catering-palvelu. Keittiötä ei saa käyttää ruoan valmistamiseen itse.

Tiedustelut ja varaukset: info@lifeonaleaf.fi


Åbo Akademi ja Turun yliopisto

Life on a Leaf ry:llä on Åbo Akademin ja Turun yliopiston (TY:n osalta ei ole vielä sopimusta vuodesta 2023 eteenpäin) kanssa sopimus, joka oikeuttaa niiden yksiköt, tutkimusryhmät ja –hankkeet järjestämään Lehtitalossa seminaareja, työpajoja, kokouksia, keskusteluja tai muita yhden päivän (päiväajan) tapahtumia ilman erillistä, käyttäjiltä perittävää korvausta. Tapahtumaan sisältyy aina Lehtitalon ja sen sisältämien teosten esittely (60 min).

Myös Turun yliopiston ja Åbo Akademin käyttäjiä pyydetään tekemään varaukset osoitteeseen info@lifeonaleaf.fi ja mainitsemaan niitä tehdessään, että kyseessä on TY:n tai ÅA:n henkilökunnan varaus.

Kahvi- ja ruokatarjoiluista, tilattavasta cateringistä ja siihen liittyvistä järjestelyistä, sekä niistä koituvista kustannuksista sovitaan erikseen.


Kuva: Matti A. Kallio
Kuva: Vesa Aaltonen