Life on a Leaf ry

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa ja edistää taiteen, arkkitehtuurin, akateemisen tutkimuksen ja talouden välistä yhteistyötä, tavoitteenaan mielikuvitusta ja luovuutta suosiva kaupunkiympäristö.

Toiminnan keskuksen muodostaa Turussa sijaitseva Life on a Leaf –rakennus (Lehtitalo). Arkkitehtuurin ja kuvataiteen suhdetta polemisoiva rakennus on turkulaisen Jan-Erik Anderssonin tohtorintyö Kuvataideakatemiassa. Talo on suunniteltu yhdessä arkkitehti Erkki Pitkärannan kanssa. Vuonna 2009 valmistunut Lehtitalo on saanut runsaasti huomiota sekä Suomessa että maailmalla. Se on esitelty esimerkiksi lukuisissa kansainvälisissä arkkitehtuuria käsittelevissä kirjoissa.

Yhdistys huolehtii Lehtitalon kunnossapidosta ja ainutlaatuisen kohteen säilymisestä yhdessä rakennuksen omistavan Life on a Leaf Oy Ab:n kanssa, jossa yhdistyksellä on osake-enemmistö. Toiminta on voittoa tavoittelematonta.

Toimintamuodot

  • Taiteilija- ja/tai tutkijaresidenssin ylläpitäminen Life on a Leaf -talossa. Ensimmäiseksi residenssiasukkaaksi ja yhdistyksen kanssa toimintaohjelmaa kehittämään on kutsuttu Jan-Erik Andersson. Vuodesta 2022 alkaen residenssi tulee avoimeen hakuun. Valittavan taiteilija- ja/tai tutkija-asukkaan tulee toimia taiteen ja tieteen sekä julkisen taiteen ja/tai arkkitehtuurin yhdistelmien ideoijana.
  • Life on a Leaf –talon käyttö paikkana tieteitä ja taiteita yhdistäville kohtaamisille, ennen kaikkea seminaareille, symposiumeille ja think tank -tyyppisille kokoontumisille.
  • Life on a Leaf –talon ylläpitäminen erityisenä vierailukohteena Turussa.
  • Vuosittainen symposium, jonka tavoitteena on myötävaikuttaa uusien visioiden luomiseen kaupunkikehittämiseen, sekä edistää taiteellisia ja tieteellisiä näkökulmia tai menetelmiä yhdistävää kaupunkiympäristön tutkimusta tai taiteellista toimintaa.
  • Vuosittain yhden yhdistyksen tavoitteita toteuttavan taideinstallaation, ympäristötaideteoksen tai vastaavan tuottaminen, vuodesta 2020 alkaen. Teos voidaan toteuttaa Lehtitalolla ja/tai muussa kaupunkiympäristössä.
  • Yhdistys huolehtii, yhteistyössä voittoa tavoittelemattoman Life on a Leaf Oy Ab:n kanssa, Life on a Leaf -talon kunnossapidosta ja säilymisestä osana turkulaista kulttuuriperintöä.

Yhdistyksen toiminnalla tavoitellaan sekä paikallisia että kansainvälisiä vaikutuksia. Life on a Leaf ry toimii osana kansainvälisiä verkostoja yhdistyksen omien, residenssitaiteilijoiden sekä yliopistojen ja korkeakoulujen, erityisesti Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun, toimijoiden yhteyksien kautta. Ensisijaisia yhteistyökumppaneita ovat taiteen, arkkitehtuurin ja/tai kaupunkitilan yhteyttä tutkivat tahot. Erityisenä arkkitehtonisena kohteena talo johdattaa keskustelun taiteen, arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön välisiin yhteyksiin, ja tarjoaa poikkeuksellisen paikan käydä tätä vuoropuhelua Turussa.