Life on a Leaf ry

Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa ja edistää taiteen, arkkitehtuurin, akateemisen tutkimuksen ja talouden välistä yhteistyötä, tavoitteenaan mielikuvitusta ja luovuutta suosiva kaupunkiympäristö.

Toiminnan keskuksen muodostaa Turussa sijaitseva Life on a Leaf –rakennus (Lehtitalo). Arkkitehtuurin ja kuvataiteen suhdetta polemisoiva rakennus on turkulaisen Jan-Erik Anderssonin tohtorintyö Kuvataideakatemiassa. Talo on suunniteltu yhdessä arkkitehti Erkki Pitkärannan kanssa. Vuonna 2009 valmistunut Lehtitalo on saanut runsaasti huomiota sekä Suomessa että maailmalla. Se on esitelty esimerkiksi lukuisissa kansainvälisissä arkkitehtuuria käsittelevissä kirjoissa.

Yhdistys huolehtii Lehtitalon kunnossapidosta ja ainutlaatuisen kohteen säilymisestä yhdessä rakennuksen omistavan Life on a Leaf Oy Ab:n kanssa, jossa yhdistyksellä on osake-enemmistö. Toiminta on voittoa tavoittelematonta.

Toimintamuodot

  • Taiteilija- ja/tai tutkijaresidenssin ylläpitäminen Life on a Leaf -talossa. Ensimmäiseksi residenssiasukkaaksi ja yhdistyksen kanssa toimintaohjelmaa kehittämään on kutsuttu Jan-Erik Andersson. Vuodesta 2023 alkaen residenssi tuli avoimeen hakuun. Valittavan taiteilija- ja/tai tutkija-asukkaan tulee toimia taiteen ja tieteen sekä julkisen taiteen ja/tai arkkitehtuurin yhdistelmien ideoijana
  • Life on a Leaf –talon käyttö paikkana tieteitä ja taiteita yhdistäville kohtaamisille, ennen kaikkea seminaareille, symposiumeille ja think tank -tyyppisille kokoontumisille
  • Life on a Leaf –talon ylläpitäminen erityisenä vierailukohteena Turussa
  • Ajoittain symposium, jonka tavoitteena on myötävaikuttaa uusien visioiden luomiseen kaupunkikehittämiseen, sekä edistää taiteellisia ja tieteellisiä näkökulmia tai menetelmiä yhdistävää kaupunkiympäristön tutkimusta tai taiteellista toimintaa
  • Ajoittain yhdistyksen tavoitteita toteuttavan taideinstallaation, ympäristötaideteoksen tai vastaavan tuottaminen. Teos voidaan toteuttaa Lehtitalolla ja/tai muussa kaupunkiympäristössä
  • Yhdistys huolehtii, yhteistyössä voittoa tavoittelemattoman Life on a Leaf Oy Ab:n kanssa, Life on a Leaf -talon kunnossapidosta ja säilymisestä osana turkulaista kulttuuriperintöä

Yhdistyksen toiminnalla tavoitellaan sekä paikallisia että kansainvälisiä vaikutuksia. Life on a Leaf ry toimii osana kansainvälisiä verkostoja yhdistyksen omien, residenssitaiteilijoiden sekä yliopistojen ja korkeakoulujen (erityisesti Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun ammattikorkeakoulun) toimijoiden yhteyksien kautta. Ensisijaisia yhteistyökumppaneita ovat taiteen, arkkitehtuurin ja/tai kaupunkitilan yhteyttä tutkivat tahot. Erityisenä arkkitehtonisena kohteena talo johdattaa keskustelun taiteen, arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön välisiin yhteyksiin, ja tarjoaa poikkeuksellisen paikan käydä tätä vuoropuhelua Turussa.

Life on a Leaf ry:n hallitukseen kuuluvat Sampo Ruoppila (puheenjohtaja), Ulrika Grägg (varapuheenjohtaja), Mikaela Lostedt, Saara Malila, Robin Lybeck, Saskia Suominen sekä Heidi Backman. Lisäksi Kim Nordell toimii yhdistyksen taloudenhoitajana, Annika Welling-Nyberg yhdistyksen asiamiehenä sekä Niina Tanskanen residenssikoordinaattorina.


Life on a Leaf -talon omistus

Talon omistaa Life on a Leaf Oy Ab, jonka suurin osakkeenomistaja on Life on a Leaf ry. Toiminta on voittoa tavoittelematonta.

Talo rakennettiin alun perin Liisa Jorosen tuella ja se myös jäi hänen omistukseensa. Kun Joronen ilmaisi halun irtautua omistajuudesta 2016, kutsui Hanna Nurminen (Koneen säätiö) koolle asiantuntijaryhmän keskustelemaan talon tulevaisuudesta. Ryhmä oli vakuuttunut, että se tulisi saada käyttöön, jossa yhä useampi voisi kokea, nauttia ja inspiroitua sen erityisyydestä. Tapaamisessa muodostettiin epävirallinen tukiryhmä, joka alkoi työstää toimintasuunnitelmaa, kerätä rahoitusta talon ostamiseksi ja pohtia muutosten organisointia. Toimintaa suunnittelemaan ja myöhemmin organisoimaan perustettiin 2017 Life on a Leaf ry.

Varat talon ostamiseksi saatiin kerättyä kesällä 2018, jolloin perustettiin the Life on a Leaf Oy Ab, jonka omistukseen rakennus ostettiin. Rahoitukseen osallistuivat Koneen säätiö, Konstsamfundet, Svenska kulturfondenin investointisäätiö, Åbo Akademin säätiö, Anders Wiklöf, Turun kaupunki sekä Rauno ja Anne Puolimatkan säätiö. Heidän lahjoituksensa mahdollistivat uuden lehden kääntämisen talon tulevaisuudessa.  

Yksi ensimmäisistä Life on a Leaf tukiryhmän kokouksista Koneen säätiön ylläpitämässä taiteilija- ja tutkijaresidenssissä Saaren kartanossa 3.2.2016. Kuvassa säätiön puheenjohtaja Hanna Nurminen keskustelee (vasemmalta) Timo Hintsasen, Christoffer Taxellin ja Lasse Svensin kanssa.
Life on a Leaf -yhdistyksen perustamiskokous Åbo Akademin säätiön observatoriossa 13.11.2017. Kuvassa (vasemmalta) Sampo Ruoppila, Ulrika Grägg, Klara Paul, Cay Sevon, Lasse Svens, Christoffer Taxell ja Jyrki Siukonen.