Life on a Leaf husets ägoförhållanden

Huset ägs av Life on a Leaf Ab, vars största aktieägare är Life on a Leaf rf. Verksamhetens är icke vinstbringande. Läs mera om Life on a Leaf rf´s målsättningar.

Huset byggdes med stöd av Liisa Joronen och var i hennes ägo fram till år 2018. När Joronen önskade avyttra sig äganderätten sammankallade Hanna Nurminen (Konestiftelsen) en grupp av sakkunniga för att diskutera husets framtid. Gruppen var övertygad om att huset måste fås i en sådan användning som möjliggör att allt flera skulle få ta del av och inspireras av dess särart. Man grundade en inofficiell stödgrupp som utformade en handlingsplan, som samlade in pengar för att köpa fastigheten och fundera över framtida planer.

Till stödgruppen hörde förutom Hanna Nurminen, Roger Broo (Åbo Konstmuseums och Amos Anderssons museums ordförande som tyvärr avled 2017) Timo Hintsanen (Åbo stads planeringschef), arkitekt Olavi Koponen, Cay Sevón (styrelsemedlem stiftelsen Åbo 2011), Sampo Ruoppila (forskningschef för stadsforskningen vid Åbo Universitet), Lasse Svens (Stiftelsens för Åbo Akademi skattmästare) Christoffer Taxell (som då var styrelseordförande för Konstsamfundet) och Henri Terho (specialsakkunnig vid Centret för konstfrämjande).

Man beslöt att grunda Life on a Leaf rf, som skulle ta hand om all den aktivitet som rör huset och ett fastighetsbolag med samma namn som likaså skulle vara icke vinstbringande. Föreningen grundades i november 2017. Medlemmarna i den första styrelsen är Sampo Ruoppila, Jyrki Siukonen (konstnär och forskare vid Konstuniversitetet), Elina Suoyrjö (Titanik galleriets verksamhetsledare), Klara Paul (sakkunnig vid Konstsamfundet), Ulrika Grägg (Intendent vid Stiftelsen för Åbo Akademi) och Astrid Thors (styrelseordförande för Pro Artibus stiftelsen). Sampo Ruoppila utsågs till föreningens första ordförande. Medel för huset insamlades under våren och i juni 2018 grundades Life on a Leaf Oy Ab, som köpte fastigheten.

Life on a Leaf föreningen och bolaget tackar Konestiftelsen, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden investeringsfond, Stiftelsen för Åbo Akademi, Anders Wiklöf, Åbo Stad, Rauno och Anne Puolimatkas stiftelse för att ha möjliggjort att vi nu kan vända ett blad i huset framtid.

En av de första mötena för Life on a Leaf – stödgruppen i Saari gård, Konestiftelsens konstnärs- och forskarresidens, 3.2.2016. Mötet var sammankallat av Hanna Nurminen. Hon diskuterar med (från vänster) Timo Hintsanen, Christoffer Taxell och Lasse Svens.
Föreningen Life on a Leafs konstituerande möte i Observatoriet, Stiftelsens för Åbo Akademi kansli,13.11.2017. (från vänster) Sampo Ruoppila, Ulrika Grägg, Klara Paul, Cay Sevon, Lasse Svens, Christoffer Taxell och Jyrki Siukonen.