Möten och besök

Det är möjligt att arrangera besök för grupper (visning av huset och konstverken, 60 minuter, för högst 25 personer i taget *). Företag, föreningar och samfund kan även arrangera högst endags långa möten, som alltid innehåller en visning av huset. Mötesrummet rymmer högst 15 personer och för seminarier eller symposier kan arrangeras för högst 25 personer. En videoprojektor och en projektorduk finns till förfogande.

Husets nedre våning är tillgänglig för möten. De två övre våningarna fungerar även under mötena som residenskonstnärens, eller forskarens, hem och arbetsplats.

Förfrågningar och bokningar: info@lifeonaleaf.fi

* För upp till 50 deltagare finns även möjligheten att dela gruppen i två och arrangera en annan visning för den andra halvan samtidigt, till exempel i St. Henriks ekumeniska konstkapell (www.taidekappeli.fi).


Åbo Akademi och Åbo universitet

Life on a Leaf rf har ett avtal med Åbo Akademi och Åbo universitet vilket ger respektive universitets enheter, forskningsgrupper och projekt rätten att organisera kostnadsfritt seminarier, workshops, möten, diskussioner eller andra endags tillställningar (dagtid) i Bladhusets offentliga lokaler fem gånger per universitet per kalenderår. Till evenemangen hör alltid en presentation av Bladhuset och dess konstverk (60 min).

Bokningar av grupper med anknytningar till Åbo Akademi och Åbo universitet görs via info@lifeonaleaf.com och vid bokning skall anges att det är fråga om ÅA- eller ÅU-personal. Ifall ansökningarna om bokning är många kommer projekt som ligger närmast Life on a Leaf rf:s syfte att prioriteras. Bokningar som redan är bekräftade kommer emellertid inte att avbokas.

Det är möjligt att beställa catering service från huset eller till huset. Nuvarande residenterna arrangerar kaffeserveringen enligt behov, och kan även arrangera måltider. Dessa tjänster medför separata kostnader och det är rekommenderat att det avtalas i samband med reserveringen. Det är inte möjligt för mötesgäster att använda husets kök för att tillreda måltider.

Photo: Matti A. Kallio
Photo: Vesa Aaltonen