Life on Leaf rf

Föreningen Life on a Leaf har till syfte att bedriva och främja ett samarbete mellan konst, arkitektur, akademisk forskning och ekonomi med en urban miljö som präglas av fantasi och kreativitet som mål.

I centrum för verksamheten står byggnaden Life on a Leaf (bladhuset) på ön Hirvensalo i Åbo. Byggnaden utgör ett unikt samspel mellan arkitektur och bildkonst och är åbobon Jan-Erik Anderssons doktorsavhandlingsarbete vid Konstakademin. Huset är planerat tillsammans med arkitekt Erkki Pitkäranta. Bladhuset blev färdigt år 2009 och har fått stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Huset har bl.a. presenterats i många internationella böcker om arkitektur.

Föreningen är ansvarig för underhållet och bevarandet av det unika huset tillsammans med bolaget Life on a Leaf Oy Ab, som äger byggnaden. Föreningen äger majoriteten i bolaget vars verksamheten inte är vinstbringande

Föreningens uppdrag är

  • Att i huset bedriva residensverksamhet för en konstnär och/eller forskare. Jan-Erik Andersson har inbjudits att vara den första residenten och att också utveckla ett handlingsprogram tillsammans med föreningen. År 2022 kommer en sökomgång för följande residensperiod att öppnas. Den valda konstnären och / eller forskaren skall fungera som kreativ idémakare som kombinerar konst, vetenskap och offentlig konst och / eller arkitektur.
  • Att främja Life on Leaf- husets användning för möten mellan vetenskap och konst, särskilt för seminarier, symposier och think tank möten.
  • Att upprätthålla Life on Leaf huset som ett unikt besöksmål i Åbo.
  • Att ordna ett årligt symposium, vars syfte är att bidra till skapandet av nya visioner i stadsutvecklingen och främja samverkan mellan konstnärliga och vetenskapliga perspektiv eller metoder som utgör grunden för antingen forskning i stadsmiljön eller konstnärlig verksamhet.
  • Att från och med år 2020 årligen producera en konstinstallation som är i linje med föreningens syfte, miljökonst eller motsvarande. Arbetet kan förverkligas i anknytning till Bladhuset eller i andra stadsmiljöer.
  • Föreningen ansvarar i samarbete med det ideella bolaget Life on a Leaf Oy Ab, för underhåll och bevarande av Life on a Leaf huset som en del av Åbos kulturarv.

Föreningens verksamhet eftersträvar genomslagskraft både lokalt och internationellt. Föreningen Life on a Leaf fungerar som en del av internationella nätverk genom egna kontakter och kontakterna som tillkommer genom residenskonstnärer, högskolor och universitet, i synnerhet Åbo universitet, Åbo Akademi och Åbo yrkeshögskola. Som möjliga samarbetspartners ses i första hand aktörer som forskar i konst, arkitektur och / eller den urbana miljön. Som ett unikt arkitektoniskt verk fungerar huset även som en naturlig plats för att skapa en kontakt mellan konst, arkitektur och stadsmiljö, och erbjuder en unik plats i Åbo för denna typ av diskussioner.